skip to Main Content

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1456/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡ. 1456
Ιστιαία 10-12-2018
Αρ. πρωτ. οικ 14234

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ143 τΑ/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις N. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 τΑ/8-6-06)
καθώς και του Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87 τΑ/7-6-2010)
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα τα άρθρα 19 και 24 (ΦΕΚ 2107 τΒ/21-9-2011 και 2182 τΒ/4-9-2013)
4. Τον Ν. 2690/9-3-99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45 τΑ /1999) και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. 399/7492/7-6-2017 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού μετακίνησης
Προϊσταμένων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
Βαθμολογική διάθρωση θέσεων , συστήματα αξιολόγησης , προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 33
τΑ/27-02-2016).
7. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 τΑ/28-6-2006).
8. Την με αριθμ. 23/2018 /79/03-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρ. 152 του Ν.3463/06 και
ιδιαίτερα το σκεπτικό αυτής.
9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας οι οποίες προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις Νόμων για την άσκηση τους από
τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δόμησης, στον Προϊστάμενο του Τμήματος της Υπηρεσίας
Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
Β. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, για την υπογραφή όλων των διοικητικών πράξεων και
εγγράφων που αφορούν αποκλειστικά το Τμήμα της Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο Προϊσταται.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας, για οποιοδήποτε λόγο, του Προϊσταμένου του Τμήματος της Υπηρεσίας
Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, η παρούσα Απόφαση ισχύει
και για τον αναπληρωτή αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 και 5 του Ν.3584/07.
Η απόφαση κοινοποιείται στους Αντιδημάρχους, σε όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και σε όλους τους
υπαλλήλους του Τμήματος της Υ.Δομ.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στην Διαύγεια και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

Back To Top