skip to Main Content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια δύο Αιθουσών Διδασκαλίας ,δύο χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Λ.Αιδηψού &του Νηπιαγωγείου Πευκίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού»

ΙΣΤΙΑΙΑ 20 /12/2019
Αρ. Πρωτ. 15336

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ:ΩΣΨ7ΩΕ7-Λ7Ν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια δύο Αιθουσών Διδασκαλίας ,δύο χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Λ.Αιδηψού &του Νηπιαγωγείου Πευκίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
CPV: ΟΜΑΔΑΣ Α (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 44211100-3 , ΟΜΑΔΑΣ Β (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 39150000-8
προϋπολογισμός
ΟΜΑΔΑ Α (Υποέργο 1): 72.000,00€ + 17.280,00€ ΦΠΑ 24%=89.280,00€
ΟΜΑΔΑ Β (Υποέργο 2): 14.000,00€ + 3.360,00€ ΦΠΑ 24%=17.360,00€
κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (για κάθε Ομάδα) επί του Προϋπολογισμού της Μελέτης.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας όπως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 12/2019 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 23/12/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 13/01/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τσαπέτης Κων/νος τηλ. 22263-50034,) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 83152. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

Back To Top