skip to Main Content

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι από το έντυπο ΤΕΥΔ να μην συμπληρώσουν από το μέρος ΙV παρ. Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Υποσημείωση: Στο άρθρο 14 της διακήρυξης εκ παραδρομής έχει γραφτεί…

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.48 Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ,…

Περισσότερα
Back To Top