skip to Main Content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΙΣΤΙΑΙΑ 17-05-2019

ΑΡ. Πρωτ.: 5727

O Δήμος Ιστιαίας –Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης μελετών και έργων με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων.
2. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση (ΦΕΚ 900/τεύχος Β/17-03-2017)του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία απόφαση ορίστηκε το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»
3. Την με αριθμό 5/2019 Μελέτη του τμήματος Έργων και Συντήρησης Υποδομών της Δ.Τ.Υ.Π.Π.
4. Το υπ’ αρίθμ. 5594/15-05-2019 Πρωτογενές Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ (επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 64/18 μελέτης).
5. Την με αριθμό 400/16-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.600,40 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7422.002 οικονομικού έτους 2019.
6. Την με αριθμό 82/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΨΨΜΩΕ7-ΕΒΝ) περί ορισμού χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Κ.Η.Σ.Κ.)

Ανακοινώνει
Τη διενέργεια κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργα με τίτλο :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.600,40 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), την Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού , σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων.
Παρακαλούνται οι ορισμένοι Υπάλληλοι με την (6) σχετική για τις ενέργειές τους

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΤΕΕ Εύβοιας
(αποστολή με email: tee_hal@tee.gr)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Back To Top