skip to Main Content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού για φορτηγό ή μηχάνημα έργου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού για φορτηγό ή μηχάνημα έργου»

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/11/2019
Αρ. Πρωτ. 13408

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη απο οικονομικής άποψης προσφορά για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ανατρεπομένου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού»
Κωδικοί CPV : 34142000-4 Γερανοφόρα Φορτηγά και ανατρεπομένα οχήματα,
43313100-1 Εκχιονιστήρες
προϋπολογισμού 199.999,60€ συμπ. 24% Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αποτελείται από δύο (2) ομάδες από τις οποίες:
1. Η ΟΜΑΔΑ 1 που αφορά την «Προμήθεια Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη.» ποσού 173.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Η ΟΜΑΔΑ 2 που αφορά την «Προμήθεια Λεπίδας εκχιονισμού» ποσού 26.399,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Κριτήριο κατακύρωσης: με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 13/11/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 28/11/2019 και ώρα 15:00 μ.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην καθορίζονται στην μελέτη 11/2019 της υπηρεσίας.
Εγγυήσεις: 1.Για την ΟΜΑΔΑ 1 που αφορά την ««Προμήθεια Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» ποσού 140.000,00€ (προ ΦΠΑ 24%), εγγυητική επιστολή ποσού δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800,00€)
2. Για την ΟΜΑΔΑ 2 που αφορά την «Προμήθεια Λεπίδας εκχιονισμού» ποσού 21.290,00€ (προ ΦΠΑ 24%), εγγυητική επιστολή ποσού τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και 80/100 (425,80€)
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τσαπέτης Κων/νος τηλ. 22263-50034,) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 81091 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Back To Top