skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία 24/07/2019
Αριθμ. Πρωτ: 8511

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 10-6142.008 με τίτλο « Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2018 ».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019 ώρα 14:00 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με τους όρους της υπ’ αριθμ. 8492/23-07-2019 τεχνικής περιγραφής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης, εκπροσώπησης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λπ. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.) (άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ.

Back To Top