skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2019
(παρ. 5&6 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)
Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2019, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές
κληρώσεις των παρ. 5 & 6, του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση», του Ν. 4412/2016
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων / Μελετητές Δημοσίου που επιθυμούν να
εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σε μια ή περισσότερες από τις
παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών:
Α. ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣ
Β. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
01.Χωροταξικές και ρυθμιστικές
02. Πολεοδομικές και ρυμοτομικές
03. Μελέτες Οικονομικές
04. Μελέτες Κοινωνικές
05 Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
08. Στατικές Μελέτες
09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων
11.Μελέτες Λιμενικών Έργων
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
14 Ενεργειακές Μελέτες
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και έρευνες
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
23. Μελέτες Γεωργικές
24. Μελέτες Δασικές
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων
Πρασίνου
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
να υποβάλουν αίτηση (όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται το ΑΦΜ και τηλέφωνο του
ενδιαφερόμενου ή της εταιρείας), εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση
δηλ. έως και την 26/02/2019, είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού Ταχ.Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου Κεντρική Πλατεία
Ιστιαίας – Τ.Κ. 34200, Ιστιαία Ευβοίας, τηλ. 22263 50042, είτε με fax : 2226055518 είτε με email: distiaias@gmail.com
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου
Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του N .3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών
Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο, ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο
να είναι σε ισχύ και μια υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που υποβάλει στην αίτηση του είναι αληθή.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
(http://www.dimosistiaiasaidipsou.net)

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Back To Top