skip to Main Content

Πρόσκληση της WWF σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση

Θέμα «Πρόσκληση σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση»

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

To WWF Ελλάς έχει ξεκινήσει ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης του για το περιεχόμενο και τη σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Με το παρόν, σας προσκαλούμε να καταθέσετε τη γνώμη και τις ιδέες σας.

Η διαβούλευση εξελίσσεται στον ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό χώρο «Ecodialogues – Διάλογοι για το κλίμα και τη φύση», όπου φιλοξενούμε ανοιχτούς διαλόγους για επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα:

https://ecodialogues.gr/diavouleuseis/protasi-protypoy-topikoy-sxedioy-prolipsis-dasikon-pyrkagion

Η εν λόγω πρόταση συντάχθηκε στον πλαίσιο του έργου που υλοποιεί το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), και την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και της ΙΚΕΑ του ομίλου Fourlis, με τίτλο «Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο».

Βασικός σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι η ενδυνάμωση της πρότασης του WWF Ελλάς για τη σύνταξη πρότυπων Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Στόχοι της πρότασης αυτής είναι η ενσωμάτωση της πρόληψης δασικών πυρκαγιών στον σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο, η καθοδήγηση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή των σχεδίων και η εκ μέρους τους κατανόηση της απειλής η οποία προέρχεται από τις δασικές πυρκαγιές. Η πρότασή μας περιλαμβάνει την οργανική εισαγωγή της πρόληψης στα υπάρχοντα σχέδια, επισημάνσεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, την προστασία των πολιτών και διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη την επιστήμη των δασικών πυρκαγιών, το ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,  τα υπάρχοντα σχέδια (όπως το σχέδιο Ιόλαος), αλλά και τη διεθνή πρακτική και εμπειρία. Η προτεινόμενη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι τεκμηριωμένη αλλά έχει επίσης, εντοπισμένους περιορισμούς. Δεν θεωρείται ότι αποτελεί σύνολο προδιαγραφών για την εκπόνηση αντιπυρικών σχεδίων, αλλά προδιαγραφές και περιεχόμενο μιας προκαταρκτικής εκτίμησης απειλής από δασικές πυρκαγιές και αρχικό στάδιο μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης και συναντίληψης με σκοπό την κατάρτιση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο αντικείμενο, με απλό τρόπο.

Η εφαρμογή της τοπικά θα συμβάλει:

  1. στην αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μείωση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών,
  2. στη συλλογή σημαντικών δεδομένων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο Δήμου,
  3. στη χαρτογραφική απεικόνιση του κινδύνου στα όρια του Δήμου,
  4.  στην ανάδειξη του προληπτικού σχεδιασμού και την προτεραιοποίηση των δράσεων πρόληψης,
  5. στην αποτελεσματική συνεργασία και στην αμοιβαία λογοδοσία,
  6. στην ωριμότητα προτάσεων και έργων για μελλοντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες,
  7. στην ενημέρωση των πολιτών για την προστασία τους και
  8. στην προετοιμασία των οικιών και λοιπών κτιρίων και υποδομών για την βραχυπρόθεσμη αύξηση της ανθεκτικότητάς τους.

Στην πρόταση προτείνεται επίσης μια εκδοχή για την ποσοτικοποίηση και χαρτογραφική παρουσίαση της απειλής που προέρχεται από τις δασικές πυρκαγιές. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόταση δεν θεωρείται δεσμευτική, τελική, οριστική ή εξαντλητική και δεν θίγει οποιεσδήποτε άλλες εν εξελίξει ή μελλοντικές, παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Στη διαβούλευση ενθαρρύνεται η συμμετοχή αιρετών των Δήμων με αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία, στελεχών των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στελεχών των Συνδέσμων Δήμων ή συλλογικών οργάνων Δήμων, στελεχών Ινστιτούτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στελεχών υπηρεσιών των Υπουργείων που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τις δασικές πυρκαγιές.

Τρόποι συμμετοχής:

  1. Δημιουργείτε προφίλ στη πλατφόρμα wwf.ecodialogues.gr πατώντας το κουμπί Σύνδεση. Με την εγγραφή σας έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στη διαβούλευση στο https://ecodialogues.gr/diavouleuseis/protasi-protypoy-topikoy-sxedioy-prolipsis-dasikon-pyrkagion  σχολιάζοντας ή και τροποποιώντας το κείμενο, και ψηφίζοντας θετικά τροποποιήσεις ή σχόλια άλλων χρηστών. Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τον λογαριασμό σας όποτε το επιθυμείτε.
  2. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας γραπτώς, απαντώντας σε αυτό το email.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα σχόλιά σας.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Τζηρίτης |Χερσαίο Πρόγραμμα | Συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές | WWF Ελλάς | Χαριλάου Τρικούπη 119-121, 11473, Αθήνα | τηλ. 210-3314893www.wwf.gr

Back To Top