skip to Main Content

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση Εργασιών Κατεδάφισης Επικινδύνως Ετοιμορρόπου κτιρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ιστιαία 25-01-2018
Αριθμ. Πρωτ: 841

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ. : 34200 Ιστιαία Ευβοίας
ΤΗΛ : 22263 50009 ,22263 50010
FAX : 22260 55518

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση
Εργασιών Κατεδάφισης Επικινδύνως Ετοιμορρόπου κτιρίου ιδιοκτησίας κ.κ. Μακαντάση εις Λ.Αιδηψού”, προϋπολογισμού 7.149,84 ευρώ.

Η Δήμαρχος Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

Έχοντας υπ΄όψιν :
1) Την με αριθμ. 31/2010 /27-12-2010 Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Οικοδομών .
2) Το ΠΔ 13/ 13-4-1929 Περί επικινδύνων Οικοδομών.
3) Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 58 και 94 παρ1 του Ν.3852/10 .
4) Την υπ. αριθμ. 27610/ ΕΓΚ 6 /21-6-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ 5) Το άρθρο 15 του Π.Δ.171/87 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/16 6) Την με αριθμ. 212/2017 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών Έργων &
Συντήρησης Υποδομών της ΔΤΥΠΠ (αντίγραφο της συνημμένο στην παρούσα).
7) Την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό Δαπανών του Δήμου για το έτος 2018 ποσού
5.000 ευρώ σχετικά με Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων με Κ.Α. 30-7422.
8) Την άμεση ανάγκη κατεδάφισης του κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αργυρούς – Μάρθας Μακαντάση και λοιπών συνιδιοκτητών που ευρίσκεται στο Ο.Τ. 13 του σχεδίου πόλης Λ.Αιδηψού.

Προκηρύσσει

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιµορρόπου κτίσµατος φερόµενης ιδιοκτησίας κας Αργυρούς -Μάρθας Μακαντάση και λοιπών συνιδιοκτητών που ευρίσκεται στο Ο.Τ. 13 του σχεδίου πόλης Λ. Αιδηψού.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δήμου µας, ορίζεται η Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018.
Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, είναι η χαµηλότερη προσφορά και η εμπειρία στο ως άνω αντικείμενο .

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Back To Top