skip to Main Content

Aσφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 περί παροχής υπηρεσιών.
Η ασφάλιση αφορά 53 οχήματα, αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και σφραγισμένες
Τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου θα ασφαλισθούν από 1/9/2015 μέχρι 1/9/2016 και θα συμπεριλαμβάνουν.
1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα
1.3. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος
1.4. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
1.5. Θραύση κρυστάλλων
2. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.
3. Για τα Γερανοφόρα αυτοκίνητα , κάλυψη αστικής ευθύνης με κατώτερο όριο.
4. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα οδική βοήθεια
Σημ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Ιστιαία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου στις 3/9/ 2015 ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, με ώρα έναρξης 11 π.μ. και ώρα λήξης 12η μεσημβρινή.
Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 600,00 € για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων βαρύνουν τον μειοδότη.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και παραλαβή των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Δημοτικό κατάστημα – Αρμόδιος υπάλληλος : Παντελής Πισσάκης, Τηλ.22263-50037, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 13.00.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Back To Top