skip to Main Content

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3/7/19

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.5 και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 3 του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.1402/5-6-2019, με θέμα:΄΄Παράταση λειτουργίας Δομών «Κέντρα Κοινότητας» Δήμος Λαμιέων, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Δελφών, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Δήμος Χαλκιδέων΄΄.
2.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.31996/25-4-2019, με θέμα:΄΄Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
3.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7266/26-6-2019, σχετικά με εγκριτική απόφαση μελέτης με τίτλο ΄΄Ανανέωση Περιβαλλοντικών ΄Ορων ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄.
4.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.οικ.18248/13-3-2019, με θέμα:΄΄Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.102/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.πρωτ.4264/12-3-2019 αίτησης των Παπακωνσταντίνου Αθανασίου και Ζούτσου Μαρίας με θέμα:να τοποθετηθούν παράπλευρα της επιχείρησής τους σήματα ή κολωνάκια για να εμποδίζεται η πρόσβαση των οχημάτων στον αιγιαλό΄΄ (σχετ.η 149/2019 Α.Δ.Σ.).
7.-Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων του Δήμου από την πλημμύρα στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018.
8.-Επί του από 12-6-2019 εγγράφου του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας, με θέμα:’’’Αίτημα συνδρομής στη διαμονή και διατροφή δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Μοτοσικλετιστών΄΄.
9.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Ευσταθίου Μαραγιάννη του Αθανασίου, Ιωάννη Σουρίλα του Ευσταθίου, ΄΄ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.΄΄ και ΄΄ΔΕΣΠ.& ΔΗΜ.ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.΄΄, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.-΄Εγκριση διενέργειας Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας και ορισμός Επιτροπής.
11.-Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12.- Επί της υπ’ αριθμ.106/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019΄΄.
13.-Επί αίτησης της PONTEMEDIA IKE, με αρ.πρωτ.7126/24-6-2019, με θέμα:΄΄Αίτηση Παράτασης Σύμβασης Υπηρεσιών΄΄.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή προκύπτει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη άμεσης συζήτησης  των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά επείγοντα καθότι θα πρέπει να γίνει :
Για το 1ο θέμα παράταση λειτουργίας Δομών «Κέντρα Κοινότητας» Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Για το 2ο θέμα αποδοχή του ποσού ύψους 93.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στο Δήμο μας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Για το 3ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει η παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΄΄Ανανέωση Περιβαλλοντικών ΄Ορων ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄.
Για το 4ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Για το 5ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την δεξαμενή Αγίου Γεωργίου Δ,Ε, Λιχάδας. Λόγω της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης από την έλλειψη νερού.
Για το 6ο θέμα θα πρέπει να γίνει ανάκληση της 149/2019 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1535/Β΄/4-8-2008.
Για το 7ο θέμα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων του Δήμου από την πλημμύρα στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018, επισημαίνοντας ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Για το 8ο θέμα να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνδρομής στη διαμονή και διατροφή δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Μοτοσικλετιστών, για την αύξηση αισθήματος ασφάλειας υγείας των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας.
Για το 9ο θέμα να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έναρξης της θερινής-τουριστικής περιόδου.
Για το 10ο, 11ο και 12ο θέμα να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της προετοιμασίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας.
Για το 13ο θέμα θα πρέπει να υπάρξει εισήγηση-απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της αιτούμενης παράτασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Back To Top