skip to Main Content

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 03.06.2015

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 03 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της υπ’ αριθμ.111/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας ΄Ενωσης Αγροτικών Συν/σμών Ευβοίας στην Ιστιαία, για την στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου΄΄.(εισηγήτρια η Κα Μαρία-Μυρτώ Παπαϊωάννου).
2)Επί της υπ’ αριθμ.94/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κουκούρα συζ.Γεωργίου στα Λ.Αιδηψού, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
3)Επί της υπ’ αριθμ.93/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Ιωάννη & Ειρήνης Γκέκα στο Πευκί, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
4) Επί της υπ’ αριθμ.96/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Επί εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ, με αρ.πρωτ.50149/28-4-2015, 50939/11-3-2015 και 51987/22-4-2015,με θέμα : ΄΄Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kYA (Νο 2) με αριθμό παροχής 43825871 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΙΟΥ΄΄ και ΄΄Παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου΄΄».(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
5)Επί των υπ’ αριθμ.86 και 104/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
6)Επί της υπ’ αριθμ.105/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Κανονιστική απόφαση για τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης Λουτρών Αιδηψού – συνδέσεις ακινήτων που δεν έχουν γίνει εργασίες κατασκευής φρεατίου και εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεση με κεντρικό δρόμο)΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
7)Επί της υπ’ αριθμ.101/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί αίτησης Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας, για οικονομική ενίσχυση΄΄.(εισηγήτρια η Κα Μαρία-Μυρτώ Παπαϊωάννου).
8)Επί της υπ’ αριθμ.102/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:«Επί αίτησης Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Ιστιαίας ΄΄ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ΄΄, για οικονομική ενίσχυση».(εισηγήτρια η Κα Μαρία-Μυρτώ Παπαϊωάννου).
9)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.39350/3661/23-3-2015, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας΄΄.(εισηγήτρια η Κα Πρόεδρος).
10)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.1350/77447/5-5-2015, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2015΄΄.(εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αγγελόπουλος).
11)΄Ανοιγμα τραπεζικού λογ/σμού στο όνομα του Κληροδοτήματος ΄΄ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
12)Επί αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση τελών και εισηγήσεων αρμόδιας Υπηρεσίας Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Δήμου.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
13)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
14)Χορήγηση και ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Σελίμης).
15)΄Ανοιγμα λογαριασμού σε Τραπεζικό ΄Ιδρυμα για την κατάθεση χρημάτων Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου(σχετ.η 115/2015 Α.Δ.Σ.)-(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
16)Επί της από 26-5-2015 επιστολής της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ-Π.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτημα διαπραγμάτευσης μίσθωσης της εταιρείας COSMOTE΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος).
17)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.5264/27-4-2015, με θέμα: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.9/2015 μελέτης ΄΄Περιβαντολογικών Επιπτώσεων΄΄ για το έργο ΄΄Ανόρυξη γεωτρήσεων στην Δ.Ε.Ωρεών για την ύδρευση των Λουτρών Αιδηψού΄΄».(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ζουπανιώτης).
18)΄Ιδρυση λαϊκής αγοράς στην περιοχή Λ.Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ζουπανιώτης).
19)Επί αίτησης της Κας Ανδρομάχης Μπαλαλά, σχετικά με παραχώρηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση λουομένων, πλησίον του καταστήματός της, στον Οικισμό Αγίου Νικολάου Αιδηψού. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ζουπανιώτης).
20)Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Καψοράχης).
21)Επί του 3ου/16-3-2015 Πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), σχετικά με τη νομιμοποίηση της θέσης του περιπτέρου Κας Αικατερίνης Πραμμάτια ή μετακίνησης σε άλλη θέση, στο Πευκί.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ζουπανιώτης).
22)Επί της υπ’ αριθμ.81/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:΄΄Ορισμός θέσεων καντινών, στάσιμου εμπορίου, περιπτέρων΄΄.
23)Επί αίτησης του κ.Χαραλάμπους Χρυσανθόπουλου του Βασιλείου, για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων, στην Αιδηψό.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Back To Top