skip to Main Content

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  • Νέα

Καλούνται όλοι οι παλαιοί δικαιούχοι – ωφελούμενοι αλλά και νέοι δυνητικά δικαιούχοι άποροι, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού όπως προσέλθουν στα Κ.Ε.Π. του Δήμου, στην Ιστιαία, στην Αιδηψό, στο Αρτεμίσιο και στο Νέο Πύργο, προσκομίζοντας :
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
• Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Ετους 2014.
• Ισχύουσα Κάρτα Ανεργίας.
• Αδεια Παραμονής, οι αλλοδαποί.
• Αποφάσεις ΚΕ.Π.Α., οι Α.μ.Ε.Α.
έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να ενημερωθούν – ανανεωθούν οι καταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτους 2016.
Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Back To Top