skip to Main Content

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 6/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ.Πρωτ.4494
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.220
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 , 58,59 και 282 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού περί ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 4494/28-4-2016 επιστολή παραίτησης του κ. Ζουπανιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 4494/28-4-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Ζουπανιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
Τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού καθώς και από τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. 16432/211/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Back To Top