skip to Main Content

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Οικονομικής Οργάνωσης
και Διαχείρισης και σε θέματα διαχείρισης και προγραμματισμού τεχνικών έργων με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

Back To Top