skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία: 13/03/2018
Αρ.Πρωτ.: 2173

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στις Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων ετους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού , ενδεικτικού προϋπολογισμού 4000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 10-6278 με τίτλο «Δαπάνες Φύλαξη Κτιρίων.»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την ημέρα Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 13.00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.

Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της υπ’ αριθμ πρωτόσκολου 1669 /2018 μελέτης του τμήματος Τεχνικών Προμηθειών.
.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά.
Για ατομικές επιχειρήσεις.
1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου . .
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Back To Top