skip to Main Content

«Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΤΗΛ: 22263 50014
Fax: 22260 55518
E-mail:athinamarkadoni@gmail.com

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 24ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε την 3η Ιουλίου 2019.

Aριθμός Απόφασης : 109/2019

ΘΕΜΑ: «Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019».

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 3 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 7416/28-6-2019 πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κωνσταντίνος
Σπανός Αθανάσιος Κατούνης Ιωάννης
Τσούτσικας Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Κούκουζα Αγγελική

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδική Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ότι κρίνεται κατεπείγον να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης τα θέματα:
1) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 3-4-2019 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-πρόσκληση για εξώδικο συμβιβασμό των Παν. Παπακωνσταντίνου & Χρ. Τσελίκα,
2) Έγκριση της αριθ. 604/1-7-2019 απόφασης Δημάρχου, λόγω προθεσμιών.
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω θέματα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούμενη το (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2019 έως 7/9/2019, προτείνω να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/06 προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή παραπηγμάτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.
2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00) € ανά παράπηγμα.
3. Τα παραπήγματα τα οποία θα κατασκευασθούν θα είναι τριακόσια είκοσι (320) περίπου και οι διαστάσεις των παραπηγμάτων θα είναι 3Χ3,5 τ.μ.
4. Η τιμή που θα επιβάλλει ο ανάδοχος στους εμπόρους για κάθε παράπηγμα διαστάσεων 3Χ3,5 τ.μ. θα είναι εξήντα ευρώ (60,00) € πλέον ΦΠΑ.
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή την 22/7/2019 αυτός θα επαναληφθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 23/7/2019 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
6. Η κατασκευή των παραπηγμάτων πρέπει να είναι ικανοποιητική και ασφαλής, σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκλείεται από τους επόμενους διαγωνισμούς για τρία (3) χρόνια. Επίσης ο κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο βεβαίωση στατικής επάρκειας της κατασκευής.
7. Θα καταβληθεί προκαταβολή χιλίων (1.000,00) ευρώ από τον ανάδοχο εφάπαξ την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η δημοπρασία κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στο τέλος της εμποροπανήγυρης ανάλογα με τις θέσεις που θα διατεθούν.
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α) Άδεια έναρξης επαγγέλματος.
β) Δημοτική ενημερότητα.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2019.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Σπανός Αθανάσιος
Ευσταθίου Ελένη Τσούτσικας Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Κούκουζα Αγγελική
Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 4 – 7 – 2019

Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Back To Top