skip to Main Content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: 7ΧΛΣΩΕ7-8ΣΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 30-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ.Πρωτ: 7658

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας για το έτος 2018.
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση 1.500 τ.μ. βρίσκεται στην πόλη της Ιστιαίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τ.Υ. και συγκεκριμένα σε τμήμα του Ο.Τ.: 270 και σε τμήμα παράπλευρης Δημοτικής οδού όπως αποτυπώνεται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ιστιαία, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 13-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ έως 12.30 μ.μ (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία). Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 20-8-2018 την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο.
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ. Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά εκατό (100) ευρώ.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι 550,00 €, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά και με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του Δήμου τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της δημοπρασίας στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την 1/9/2018 έως την 7/9/2018.
Πληροφορίες για τους δικαιούχους συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας στη διεύθυνση www.dimosistiaiasaidipsou.net
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Back To Top