skip to Main Content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2018-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ Ψ7Κ0ΩΕ7-8Β7

Ιστίαια 09/10/2018
Αριθμ Πρωτ: 10668

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ότι :
Προκηρύσσει

συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 34.265,40€ και μελέτη με αριθμ πρωτ: 10206/28-09-2018.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22η οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (28ης Οκτωβρίου ΤΚ 34200 Ιστιαία . Τηλ.Επικοινωνίας: 22263 50048, 22263 50025 ΦΑΞ: 22260 56163) και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Αντίγραφο της διακήρυξης, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 18PROC003811045
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο ΚΗΜΔΗΣ και στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (www.dimosistiaiasaidipsou.net)

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σημείωση: Έχει γίνει ορθή επανάληψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Back To Top