skip to Main Content

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21.03.16

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 21 του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα χρηματοδότησης του προγράμματος ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄.(εισηγήτρια η Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
2)Επί του με αρ.πρωτ.275/19977/8-2-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Ζητούνται απόψεις για απαγόρευση βοσκής΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
3)Επί του με αρ.πρωτ.491/17-2-2016 εγγράφου της Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα:΄΄Καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
4)Αντικατάσταση του ονόματος της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου, από την παλαιά εκάστου Δήμου, σε Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Κατούνης).
5)Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2015-2016.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής προβολής του Δήμου κ.Χρήστος Καψοράχης).
6)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2015-2016.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής προβολής του Δήμου κ.Χρήστος Καψοράχης).
7)Αίτηση του κ.Ευστρατίου Κραβαρίτη του Ευσταθίου, προσωρινού Προέδρου του υπό ίδρυση σωματείου με την επωνυμία ΄΄Εμπορικής-Επαγγελματικός Σύλλογος Πευκίου`-Αρτεμισίου Ευβοίας και τον διακριτικό τίτλο ΄΄Ο Ιππέας΄΄, για παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος της χρήσης του τέως Κοινοτικού Γραφείου Αρτεμισίου για να αποτελέσει την έδρα του Σωματείου.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
8)Επί της υπ’ αριθμ.1/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄Επί αιτήσεων των κ.κ.Σοφίας Κούτσικα, Ευαγγέλου Γουρνά και BRACE SHERIFE, σχετικά με χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψήσιμο καλαμποκιού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
9)Διάθεση πίστωσης για κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου 25ης Μαρτίου.
10)Επί της υπ’ αριθμ.16/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη Μπεκιάρη (σχετ.η 282/15 Α.Ο.Ε.)΄΄.
11)Επί της υπ’ αριθμ.24/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί του υπ’ αριθμ.1003/27-1-2016 εγγράφου πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ευθυμίου΄΄.
12)Επί της υπ’ αριθμ.42/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :« Επί των υπ’ αρ. 50589/24-12-2015 και 58451/9-12-15 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ».
13)Επί της υπ’ αριθμ.49/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :« Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Ε.Πισσάκη (σχετ. η αρ. 40/16 ΑΟΕ)».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης)
14)Επί της υπ’ αριθμ.3/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών΄΄.
15)Επί της υπ’ αριθμ.224/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση αίτησης κ.Μαμζερίδη Νικολάου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του στο Ν.Πύργο΄΄.
16)Επί του με αρ.πρωτ.1919/22-2-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαβίβαση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΧΑΔΑΣ» προς έγκριση΄΄.
17)Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.
18)Επί της με αρ.πρωτ.2187/1-3-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου, Ιωάννη Αναγνώστου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, ΄Αγγελου Μισιρλή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Μαρίας Μακρή, με θέμα :΄΄Αποχαρακτηρισμός της παλαιάς παραλιακής οδού Αιδηψός-Λιχάδα στον Οικισμό Αγ.Νικόλαος΄΄.
19)Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Γιάγκου, για λογαριασμό του κ.Μιχαήλ Οικονόμου, με θέμα:΄΄Τροποποίηση του συνεκτικού τμήματος του Οικισμού Κεφάλες΄΄.
20)Επί της υπ’ αριθμ.15/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου με θέμα:΄΄Εξέταση αίτησης Προδρομίδου Ζωής για μεταφορά περιπτέρου στην πλατεία Ιστιαίας΄΄.
21)Επί της από 14-12-2015 ΄Εκθεσης Εκτιμήσεως Καθορισμού Προσωρινής και Οριστικής Τιμής Αποζημίωσης, των οικοπεδικών τμημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου, προς μεταβίβαση στους κ.κ.Ιωάννη Αναγνώστου και Αθηνά Αναγνώστου, στο Ο.Τ.92 εντός του σχεδίου πόλης Ιστιαίας.
22)΄Εγκριση κοπής δένδρων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Back To Top