skip to Main Content

Εξέταση αίτησης Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για παραχώρηση χώρου στα Καμάρια

Aριθμός Απόφασης : 174/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» με την αριθ. Πρωτ. 10783/16-7-2015 αίτηση του ζητά την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου χώρου στα Καμάρια πίσω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση στις 30/7/2015.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Ιστιαίας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» την χορήγηση άδειας παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Καμάρια πίσω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων για την 30/7/2015 προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση του συλλόγου (Συναυλία μουσικού συγκροτήματος).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Back To Top