skip to Main Content

Εξέταση αίτησης Αναστοπούλου Παναγιώτας για μεταφορά θέσης πώλησης βιβλίων στο Πευκί

Aριθμός Απόφασης : 172/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα του Χαραλάμπους, κάτοικος Γαλάτσι Αττικής, με την αριθ. Πρωτ. 10855/17-7-2015 αίτηση της ζητά την μεταφορά της θέσης που της είχε παραχωρηθεί για πώληση βιβλίων, από τη θέση έμπροσθεν της οικίας Λάντζου στο Πευκί στην θέση ανάμεσα στην καφετέρια Μακρή-Μελικάρι και έμπροσθεν παλαιάς οικίας Ιωάννη Παππά καθότι στην θέση που της είχε παραχωρηθεί η τοποθέτηση του πάγκου πώλησης βιβλίων παρεμποδίζει την διέλευση των πεζών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, την υποβληθείσα αίτηση της κ. Αναστοπούλου Παναγιώτας, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την μεταφορά της θέσης πώλησης βιβλίων στο Πευκί στην κ. Αναστοπούλου Παναγιώτα του Χαραλάμπους στην θέση ανάμεσα στην καφετέρια Μακρή-Μελικάρι και έμπροσθεν παλαιάς οικίας Ιωάννη Παππά από την θέση που της είχε παραχωρηθεί έμπροσθεν της οικίας Λάντζου, καθότι η τοποθέτηση του πάγκου πώλησης βιβλίων παρεμποδίζει την διέλευση των πεζών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Back To Top