skip to Main Content

Ορισμός θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά και κλήρωση θέσεων

Aριθμός Απόφασης : 180/2015
ΘΕΜΑ: «Ορισμός θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά και κλήρωση θέσεων».

Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατέθεσε στην Επιτροπή το έγγραφο του Προέδρου Τ.Κ Λουτρών, με το οποίο μας προτείνει τον ορισμό 8 θέσεων υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά ως εξής:
3 θέσεις στην περιοχή Πλατάνια
2 θέσεις έμπροσθεν Ξενοδοχείου Αγάπη
1 θέση « Φούρνου Τριανταφύλλου
1 θέση στον Άγιο Παντελεήμονα
1 θέση στην έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
Ακολούθως προέβη σε κλήρωση για τη χορήγηση των ανωτέρω θέσεων, για πώληση αγροτικών προϊόντων τις απογευματινές ώρες, βάσει των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες είχαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
1) Ξανθόπουλος Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ (περίπτερο)
2) Ραχιώτη Ιωάννα θέση Πλατάνια (πλατεία)
3) Ξηρού Ελένη θέση Φούρνος Τριανταφύλλου
4) Δήμου Δήμητρα θέση Πλατάνια (πλατεία)
5) Σούρα Ειρήνη θέση Πλατάνια (πλατεία)
6) Κοντογιάννης Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ
7) Κερασιώτη Σταυρούλα θέση έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
8) Λίτσα Παναγιώτα θέση Αγ. Παντελεήμονα

Επίσης πρότεινε να παραχωρηθεί μια θέση στα Γιάλτρα, στην αγορά στην κ. Σελίμη Ειρήνη η οποία έχει υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για πώληση αγροτικών προϊόντων, τις απογευματινές ώρες.
Η ανωτέρω θέση έχει ορισθεί με την αριθ. 91/2015 ΑΕΠΖ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, το έγγραφο του Προέδρου Τ.Κ Λουτρών, τις υποβληθείσες αιτήσεις δημοτών, τα κατατεθέντα δικ/κά, τα ανωτέρω ειποθέντα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Ορίζει οκτώ (8) θέσεις υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα Λουτρά ως εξής:
3 θέσεις στην περιοχή Πλατάνια
2 θέσεις έμπροσθεν Ξενοδοχείου Αγάπη
1 θέση « Φούρνου Τριανταφύλλου
1 θέση στον Άγιο Παντελεήμονα
1 θέση στην έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
Β. Κατόπιν κλήρωσης παραχωρεί τις κατωτέρω θέσεις βάσει των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες είχαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για πώληση αγροτικών προϊόντων τις απογευματινές ώρες ως εξής:
1) Ξανθόπουλος Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ (περίπτερο)
2) Ραχιώτη Ιωάννα θέση Πλατάνια (πλατεία)
3) Ξηρού Ελένη θέση Φούρνος Τριανταφύλλου
4) Δήμου Δήμητρα θέση Πλατάνια (πλατεία)
5) Σούρα Ειρήνη θέση Πλατάνια (πλατεία)
6) Κοντογιάννης Γεώργιος θέση έμπροσθεν Ξενοδοχείου ΑΓΑΠΗ
7) Κερασιώτη Σταυρούλα θέση έξοδο Λ. Αιδηψού στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο
8) Λίτσα Παναγιώτα θέση Αγ. Παντελεήμονα

Γ. Παραχωρηθεί άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου στα Γιάλτρα, στην αγορά στην κ. Σελίμη Ειρήνη για πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής της, τις απογευματινές ώρες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 27.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Back To Top