skip to Main Content

Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Aριθμός Απόφασης : 178/2015
Στην Ιστιαία και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.300, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμόν 10728/15.7.2015 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο κ. Ζουπανιώτη Δημήτριο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουπανιώτης Δημήτριος- Πρόεδρος Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μακρή Μαρία
Κατούνης Ιωάννης Βογιατζής Κυριάκος
Τσάνταλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δ.Σ κ. Κων/νος Σελίμης παρευρέθη ως αναπληρωματικό μέλος, αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος ΕΠΖ κ. Κυριάκο Βογιατζή, ο οποίος απουσίαζε (παρ. 2, αρθρ. 75 Ν. 3852/2010) .
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και η ειδική Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Κα Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ν. 2307/1995 και Ν. 2503/1997, πρέπει να προεγκρίνουμε την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κατωτέρω καταστημάτων προκειμένου αυτά να τακτοποιηθούν λογιστικά και φορολογικά.
Έχουμε τις αιτήσεις, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων :
1.- Του κ. ΖΙΟΥΓΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Βασιλείου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΟΥΖΕΡΙ-ΤΑΒΕΡΝΑ, στους Ωρεούς.
2.- Του κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στον Άγιο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
Τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρ. 80, Ν. 3463/2006, Ν. 2307/1995 και Ν. 2503/1997).
Τα σχετικά δικαιολογητικά των αιτούντων και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προεγκρίνει την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας :
1.- ΖΙΟΥΓΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Βασιλείου, για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΟΥΖΕΡΙ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ, στους Ωρεούς.
2.- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου , για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στον Άγιο.

Μετά την προέγκριση θα πρέπει τα δικαιολογητικά να υποβληθούν εντός τριών(3) μηνών, αλλιώς ανακαλείται η προέγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2015.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Κατούνης Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Σελίμης Κων/νος

Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 24.7.2015
Ο Πρόεδρος

Ζουπανιώτης Δημήτριος

Back To Top