skip to Main Content

Διαγωνισμός Ελληνικών Τοπίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καταληκτική ημερομηνία: 1η Οκτωβρίου 2023

  • Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εν θέματι Διαγωνισμός φωτογραφικής αποτύπωσης των Ελληνικών Τοπίων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφικής αποτύπωσης ελληνικών τοπίων, με θέμα: «Το δικό μου τοπίο». Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε πολίτης άνω των 18 ετών.

Ο Διαγωνισμός επιχειρεί να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό να εξερευνήσει, να εντοπίσει το ελληνικό τοπίο αποτυπώνοντάς το στη σημερινή του κατάσταση μέσω της φωτογραφίας, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες των φυσικών ή/ και ανθρωπογενών του χαρακτηριστικών που κυριαρχούν στον ελλαδικό χώρο.

Η φωτογραφία και το επεξηγηματικό κείμενο στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα που θα τη συνοδεύει είναι τα μέσα, που αποτυπώνοντας και περιγράφοντας το τοπίο στη σημερινή του μορφή και κατάσταση, θα  μας μεταφέρουν στο «δικό μου τοπίο».

Κύριος στόχος του διαγωνισμού φωτογραφικής αποτύπωσης Ελληνικών Τοπίων, με κατευθυντήριο και πάντως όχι περιοριστικό χαρακτήρα, είναι η σημερινή αποτύπωση των Τοπίων κάθε Περιφέρειας τα οποία έχουν αναγνωριστεί, ταυτοποιηθεί  και αξιολογηθεί στις Ειδικές Μελέτες Τοπίου των ΠΧΠ/ (ΠΠΧΣΑΑ) των Περιφερειών της χώρας.

Ο Διαγωνισμός μπορεί να περιλαμβάνει αστικό, περιαστικό, παραγωγικό, ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό, αγροτικό, δασικό, ορεινό, λιμναίο, ποτάμιο, παρόχθιο, παράκτιο, θαλάσσιο τοπίο κ.α. με αναφορά στην ονομασία του τόπου, την ευρύτερη περιοχή, Ζώνη ή  Ενότητα τοπίου στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος τόπος, δυνητικά σύμφωνα με την Ειδική Μελέτη Τοπίου της Περιφέρειας

Η υποβολή των συμμετοχών ορίζεται από την 28η Ιουλίου 2023 και έως την 1η Οκτωβρίου 2023. Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από οκταμελή κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από  εκπρόσωπους του φωτογραφικού, εικαστικού χώρου, ακαδημαïκούς, αρχιτέκτονες, εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής του ΥΠΕΝ για θέματα τοπίου.

Οι συμμετοχές που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ως εξής: πρώτο βραβείο 2.000 ευρώ, δεύτερο βραβείο 1.500 ευρώ, τρίτο βραβείο 1.000 ευρώ και βραβείο κοινού 1.000 ευρώ, ενώ θα υπάρξουν και δύο έπαινοι των 500 ευρώ ο καθένας.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», στο πλαίσιο του έργου «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του: https://www.ypengreenpolicy.gr/

Επισυνάπτεται το σχετικό link της ιστοσελίδας του ΥΠΕΝ για περεταίρω ενημέρωσή σας https://ypen.gov.gr/diagonismos-ellinikon-topion-tou-ypourgeiou-perivallontos-kai-energeias/

  • Προτείνεται στις Περιφέρειες της χώρας στις οποίες κοινοποιείται το παρόν μήνυμα όπως αναρτήσουν τον παρεχόμενο σύνδεσμο/link στις ιστοσελίδες των φορέων τους συνοδευόμενο από σχετική Ανακοίνωση για την ενημέρωση των πολιτών, των αντίστοιχων Δήμων, των τοπικών κοινωνιών  και όσων ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.
  • Προτείνεται στις  Ακαδημαïκές Σχολές και Τμήματα  που κοινοποιείται το παρόν όπως ενημερώσουν τους φοιτητές τους η /και ενδιαφερόμενους συνεργάτες ερευνητές
  • Προτείνεται στις ΜΚΟ και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, όπως ενημερώσουν τους συνεργάτες τους που ενδεχόμενα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν

Αναγνωρίζουμε  ότι το εύρος των διευθύνσεων των δυνητικά ενδιαφερόμενων παραληπτών δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από  αυτό το μήνυμα και  για το λόγο αυτό σας ευχαριστούμε όλους θερμά εκ των προτέρων για τη διάχυση της πληροφορίας ή/και για τη συμμετοχής σας

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ευγενία Λάγιου

Α/Α Προïσταμένη Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής

Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Τηλ +30 213 1515 331

E-Mail: e.lagiou@prv.ypeka.gr

Back To Top