skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 30/05/2018

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.60/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός, με θέμα: «΄Εγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.(σχετ.η υπ’ αριθμ.9/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)».
2.-Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποζημίωσης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός.
3.-Επί κοινών αιτήσεων των κ.κ.Αθανασίου Αλεξίου κ.λ.π., με θέμα΄΄Καταβολή παγίου τέλους για την χρήση εναπόθεσης λυμάτων στο χώρο του ΒΙΟ.ΚΑ Λουτρών Αιδηψού΄΄.
4.-Ορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (έψησης καλαμποκιού, μαλλί γριάς, ποπ κόρν).
5.-Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς.
6.-Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης της προμήθειας καυσίμων ετών 2017-2018 για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. του, λόγω ανωτέρας βίας (θάνατος), που ανατέθηκε με την 222/2017 Α.Δ.Σ.
7.-Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων ,χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. πρωτ.1513/14-2-2017 Διακήρυξης Διαγωνισμού Δημάρχου, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης της προμήθειας, από ανωτέρω βία (θάνατος).
8.-Επί της υπ’ αριθμ.102/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα(σχετ.87/2018 Α.Ο.Ε.).
9.-Επί της υπ’ αριθμ.106/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου Κας Αναστασίας Σίδερη (σχετ.99/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
10.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
11.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.3/2018 μελέτης για το ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού (παραλιακή οδός και κάθετες σε αυτή οδοί) και τμήμα δρόμου εισόδου στον οικισμό Μπάνια Γιάλτρων της Τ.Κ. Γιάλτρων και τρόπος εκτέλεσης αυτού.
12.-Επί αίτησης του κ.Στέφανου Παπαδημητρίου, με θέμα:΄΄Παραίτηση από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός΄΄.
13.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.100542/6211/3-5-2018, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2018΄΄.
14.-Επί του με αρ.πρωτ.οικ.4105/8-5-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της υπαλλήλου Κας Ζωής Νικολάου, σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας (σχετ.η 128/2018 Α.Δ.Σ.).
15.-Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Παληά του Παναγιώτη, σχετικά με το Τέλος Αποχέτευσης(σχετ.η 123/2018 Α.Δ.Σ.).
16.-Επί των με αρ.πρωτ.3998/4-5-2018 και 4887/24-5-2018 εγγράφων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής΄΄.
17.-΄Εγκριση δαπάνης φιλοξενίας και δείπνου Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμου Β΄, κ.λ.π. και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
18.-΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
19.-΄Εγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ έτους 2017.
20.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Γεωργίου Στουρνάρα του Παναγιώτη, Γεωργίου Σαλιγκάρα του Στέφανου, Μιχαήλ Σεραφετινίδη του Ιορδάνη και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
21.-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2018.
22.-Επί της υπ’ αριθμ.104/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018΄΄.
23.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων ναυαγοσωστών.
24.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.4/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας με θέμα: «Επί της αίτησης του Κων/νου Λιλή του Γεωργίου, σχετικά με την μετατόπιση του περιπτέρου του από την περιοχή του ΚΤΕΛ, στο γήπεδο Ιστιαίας»΄΄.
25.-Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλης Ιστιαίας στα Ο.Τ.128-129, σε εφαρμογή της 80/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και σε συνέχεια της 48/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
26.-΄Εγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης και καθορισμός πρότυπων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών (σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων) εντός σχεδίων πόλεων, εντός ορίων Οικισμών και εντός πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που παραχωρούνται σε επιχειρήσεις για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
27.-Ανανέωση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του κ.Ιωάννη Μπαλαγιάννη.
28.-΄Εγκριση δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
29.-Επέκταση Δημοτικού φωτισμού.
30.-Επί αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, με θέμα:΄΄Οικονομική ενίσχυση΄΄.
31.-Επί εγγράφου του κ.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.97129/614/30-4-2018, σχετικά με ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης και Ανάδειξης Γεωπάρκου Βόρειας Εύβοιας.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Back To Top